Matthew 6:5-15: Prayer

Speaker: Simon Kempson | Reading taken from: Matthew 6:5-15

Matt. 6:1-4 Generosity

Speaker: Dave Genn | Reading taken from:¬†Matthew 6:1-4  

Racism

Speaker: Tony Uddin | Reading taken from: Ephesians 2:11-22